Geen categorie
SFSB: Din hovedpartner (20 års erfaring) for alle typer bolte, gevindtappe, møtrikker med hurtig/ kort leveringstid med materialecertifikater EN 10204 3.1, iht tegning/spec, i alle materialer. Offshore, energi, petrokemiske produkter og tungindustri; hasteopgaver. Specialdele: i løbet af timer/dage: sourcing muligheder i hele Europa. Ikke tilknyttet en bestemt producent. ASTM gevindtappe, turbinebolte, høj temperatur-bolte, DIN 2510 alle typer. Alle diametre, længde, type materiale.

Gasudvinding – systemer og udstyr
Benzin – tunge derivater
Industrikonsulenter
slibning af metal
Haner og ventiler
højtryksventiler
Spild og affaldsforbrænding – anlæg
Flodpramme – bygning
Alarmer – sikkerhedsanordninger
Antirustmåtter
Autoklaveanlæg til forskningsinstitutter
Automatisering – systemer og udstyr
opmudring
Udgravning – entreprenører
Forvaltning af industriaffald
forvaltning af vandrensningsanlæg
Befæstelsesindretninger
indvendig afretning
udvendig afretning
bioethanol
Bundtrykstryktanke
Skruer og møtrikker, specialfremstillede
Skruer og møtrikker
konstruktion af industrianlæg
konstruktion af platforme til offshore olieudvinding
Brandsikringsudstyr
Industrirørføring
Trykluftrør – systemer
Rør og slanger
Slanger og rør, gummi og plast
Centralvarmesystemer
Kemi, uorganisk – råmaterialer og derivater
Kompensatorer
Kompressorer
design af specialinstallationer
konstruktion og opsætning af rørledning
Byggematerialer
Byggestål
Overvågnings- og kontroludstyr
Dykpumper
Drejning – stål og metaller
trykregulatorer til gas
Elektriske komponenter og dele, industrielle
Elektricitet – produktion og distribution
Elektricitetsværker
elektrisk energi
elektriske pumper
forsyning af elkraft
Samlespedition
Ekstraktionsanlæg
fakler
finmekanik
Komfurer
Gas – produktion og distribution
Gas og olie – udvinding
Gasser, komprimerede og fortættede
Bærbart maskinværktøj
Værktøjsmaskiner – metalbearbejdning
Råjern og specialjern
komprimeret gas engrossalg
Havne og havneservice
maritime serviceydelser
højtryksslanger
Højtryksteknik
tilslutninger højtryk
Hydraulisk udstyr
Import-eksport – stål og metaller
Import-eksport – køretøjer og transportudstyr
Import-eksport – gas
Induktive følere
Industrivedligeholdelse
System til industriel vision
industrikonstruktioner
industrigas
industripumper
Flyttetransport – industrielle faciliteter
industrielle optagelser
Teknik – industrikonsulenter
Rustfrit stål
anlæg og udstyr til olieraffinaderier
anlæg og udstyr til industriaffald
anlæg til opbevaring af gas
vindanlæg
anlæg, maskiner og udstyr til medicinalindustrien
Kabler – tilbehør
Kedelfremstilling, maritim
Kedelfremstilling, tung
Kæder – tilbehør
Små emner til luftfart
Airconditionanlæg, iltnings- og ventilationsudstyr
Plastmaterialer – slanger og rør
udstyr til svejsning
Vvs-installationer, industriel
Luftrummet og luftfart – konstruktion
Aeronautik – udstyr
Luftfart
maskinteknik
skabeloner
Maskinteknik – specialarbejde
Målings- og reguleringsudstyr – effekt og flux
Måling og regulering af tryk – udstyr og instrumenter
Bygninger, præfabrikerede
Industriel byggekonstruktion
turbinemålere
forsyning af metangas
Ekstraktionsmaskiner og udstyr – mineraler og malm
Minedriftstjenester
Miljøet – tjenester
Møtrikker til skruer
momentnøgler
Opførelse og nedtagning af industrianlæg
Montage af stålkonstruktioner
Offshoreboring
Offshore-bygning
Offshoreaktiviteter
vedligeholdelse
vedligeholdelse af mekanisk udstyr
Vedligeholdelsesarbejde – entreprenører
udvikling af kontroltavler
Design og fremstilling af alle typer broer
Design og fabrikation af arkitektoniske stålkonstruktioner
Design og fabrikation af petrokemiske anlæg
hvac-udvikling
design af off shore platforme
Papir – indsamling og genbrug
Perforering af stål og metaller
Trykluftsredskaber og systemer
Oliedistribution
Benzinbrændstoffer og additiver
Trykluftsystemer og redskaber
Rør og slanger (præcision) – jernholdigt metal
Genbrug og genanvendelse – diverse materialer
genvinding af papiraffald
Renovering af broer
Renovering af fabrikker
Renovering af bygninger
Reparationer – industrielt udstyr
Fittings i rustfrit stål
Gummi og plast – behandling
Gummiprodukter
Skibsbygning
Skibsteknisk værksted
Skibsværft – bygning
Skibsværfter – reparationer og vedligeholdelse
Skibsudstyr
Skibsvedligeholdelse og reparationer
Skibsbygning
Skruer
Spåntagning – stål og metaller
Skrueartikler
Stål
Stål, rå
Specialstål
Jern, stål og metallurgi – import-eksport
Stål og metaller – overfladebehandling og -belægning
Stål og metaller – bearbejdning
metalkonstruktion
Leverandør stål
forme stål
dampturbiner
tank under tryk
Tanke, metal-
termokoblinger
torenkraan voor de bouwindustrie
Torenkranen
Transport – brede og lange læs
Tunnelkonstruktion
udstyr til den petrokemiske industri
faldsikringsudstyr og -systemer
Sikkerhedstilsyn for industrien
Ventiler til industriarmaturer
forankringer
Dieselmotorer
Motorer, forbrænding – komponenter og dele
Flyttetransport – industrielle faciliteter
verhuur van nieuwe en gebruikte torenkranen
Opvarmning og aircondition – værker
metan til opvarmning
Flymotorer
forbrændingsanlæg med genvinding af energi
Varmevekslere
Vand – produktion og distribution
vandforsyning
Civilingeniører – entreprenører
Marine-, havne- og undervandsarbejder – entreprenører