Geen categorie
SFSB: er huvudpartner (med 20 års erfarenhet) för alla brådskande/snabba leveranser av fästmaterial (bultar, muttrar skruv) med materialcertifiering EN 10204 3.1, enligt drwg/spec, i alla material. Offshore, energi, petrokemisk industri, tung industri; brådskande behov. Specialdetaljer på bara några timmar eller dagar: leveransmöjligheter inom hela Europa. inte bunden till någon tillverkare. ASTM-bultar, turbinbultar, högtemperaturbultar, DIN 2510 alla typer. alla diametrar, längder och typer av material.

 

 

Pråmar – Konstruktion
Petroleum – Tunga derivat
Utformning och tillverkning av höga byggnader
metal lapping
Ventiler och kopplingar
ventiler för högt tryck
Avfallsförbränning – Anläggningar
Pråmar – Konstruktion
Alarm – Övervakningsutrustning
Halkskyddsmattor
Autoklaver för forskningsinstitut
Automation – Anläggningar och apparater
muddring
Muddring – Företag
Hantering av industriavfall
förvaltning av anläggningar för vattenrening
Fixering – Material
invändig finslipning
utvändig finslipning
bioetanol
Bottentryckskärl
Bultar enligt ritning
Bultar
konstruktion av industriella anläggningar
konstruktion av utvinningsplattformar för olja offshore
Brandskydd – Utrustning och anläggningar
Industrirörläggning
Pneumatikslangar – System
Rör och rörsystem
Rör och rörledningar av gummi och plast
Centralvärme – Anläggningar
Oorganisk kemi – Basprodukter och derivat
Kompensatorer
Kompressorer
utformning av specialanläggningar
Konstruktion och uppsättning av pipeline
Renovering av byggnader
Byggnadsstål
Kontroll och kalibrering – Redskap och instrument
Sänkpumpar
Svarvning av stål och metall
tryckregulatorer för gas
Elektricitet för industribruk – Komponenter och delar
Elektricitet – Produktion och distribution
Elnätstationer
elektrisk energi
elpumpar
distribution av elenergi
Speditörer och grupperingstjänster
Utvinningsanläggningar
facklor
precisionsmekanik
Spisar
Gas – Produktion och distribution
Gas och olja – Utvinning
Komprimerad och kondenserad gas
Handverktyg utan motor
Verktygsmaskiner – Bearbetning av metaller
Obearbetade och specialgjutjärn
partiförsäljning av komprimerad gas
Hamnar och hamnservice
fartygstjänster
högtrycksslangar
Högtrycksteknik
högtrycksskarvar
Hydraulik – Anläggningar och apparater
Import/Export – Stål och metall
Import/Export – Fordon och utrustning för transport
Import-export av gas
Induktiva sensorer
Tekniskt industriellt underhåll
System för industriövervakning
Industriella byggarbeten
industrigas
industrimotorer
Industriflytt
Industrivision
Ingenjörsteknik – Studiekontor för industrin
Rostfritt stål
Oljeraffinering – anläggningar och utrustning
anläggningar och utrustningar för industriavfall
anläggningar för lagring av gas
vindkraftanläggningar
anläggningar, maskiner och utrustning för läkemedelsindustri
Tilläggsutrustning för vajrar
Metallarbeten för skepp
Boilermaking, heavy
Kedjor – tillbehör
detaljer för flygindustrin
Klimatstyrning, luftning och ventilering – Apparater
Plastmaterial – Rör och rörledningar
utrustning för döva
Industriella kranar och ventiler
Aeronautik- och rymdindustri
Aeronautik – utrustning
aeronautik
konstruktion maskiner
byggnadsprofiler
Allmän mekanik – Kontraktsbeställningar
Mätning och reglering av effekt och flöde – Redskap och instrument
Mätning och reglering av tryck – Redskap och instrument
Lätta metallkonstruktioner
Industrial building construction
turbinmätare
distribution av metan
Mineralutvinning – Maskiner och utrustning
Service för gruvindustri
Miljöskyddstjänster
Muttrar
momentnycklar
Montering och nedmontering av industrianläggningar
Montering av stålkonstruktioner
Borrtjänster till havs
Offshoreplattformar – Konstruktion
Tjänster till havs
underhåll
underhåll av mekanisk utrustning
Underhållsarbeten – Företag
konstruktion instrumenttavlor
Utformning och tillverkning av alla typer av broar
Utformning och tillverkning av arkitektoniska strukturer i stål
Utformning och tillverkning av petrokemiska anläggningar
design hvac
konstruktion av plattformar offshore
Pappersåtervinning och pappersåteranvändning
Genomborrning stål och metall
Tryckluft – Anläggningar och utrustning
Olja – Distribution
Petroleumbränsle och tillsatser
Pneumatik – Anläggningar och verktyg
Precisionsrör och rörsystem – järnhaltig metall
Återvinning och återanvändning av diverse material
återvinning av pappersavfall
Renovering av broar
Renovering av fabriker
Renovering av byggnader
Reparation av industriutrustning
Rostfria skarvar
Gummi och plast – Omvandling
Gummi – Produkter
Fartyg – Konstruktion
Skeppsbyggnad
Fartyg – Konstruktion
Skeppsvarv – Reparation och underhåll
Fartyg – Apparater och utrustning
Fartyg – Reparation och underhåll
Skeppsbyggnad
Skruvar
Skärning av stål och metall
Specialskruvar
Stål
Vanligt stål
Specialstål
Järn- och stålindustri och metallurgi – Import/Export
Stål och metall – ytbehandling och bearbetning
Stål och metall – bearbetning
metallkonstruktion
Leverantör av stål
stålformar
ångturbiner
system för kontroll av industriprocesser och industriautomatik
trycktankar
Metallbehållare
termoomkopplare
tornkranar för byggnation
Lyftkranar
Specialtransporter
Tunnlar – Arbete
utrustning för petrokemisk industri
fallskydd, utrustning och system
Säkerhetskontroll för industrin
Ventiler för industriell rörläggning
förankringar
Dieselmotorer
Förbränningsmotorer – Komponenter och delar
Industriflytt
uthyrning av nya och begagnade tornkranar
Värme, luftkonditionering – Arbete
metanbränsle
Flygplansmotorer
förbrännare – förbränningsanläggningar med energiåtervinning
Värmeväxlare
Vatten – Produktion och distribution
vattendistribution
Broar och vägar – Konstruktion
Marin-, hamn- och undervattensarbeten