SFSB : Firma z 20-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizujemy się w pilnych zamówieniach ze składu lub z produkcji wg. rysunku lub specyfikacji i szybkich dostawach (nawet od kilku godzin do kilku dni od zamówienia). Nasz asortyment to śruby dwustronne ASTM i DIN, śruby do turbin, śruby dla wysokich temperatur, śruby wg. DIN 2510 i nakrętki wszystkich typów, oraz części specjalnych. Wszystkie zamówienia posiadają certyfikaty EN 10204 3.1. Główni odbiorcy to przemysł wydobywczy, morski, energetyczny, petrochemiczny i ciężki. Oferujemy wszystkie średnice, długości i materiały.

Wydobywanie gazu – urządzenia i sprzęt
Ropa naftowa – pochodne ciężkie
Biura projektów przemysłowych
docieranie metali
Zasuwy i zawory
zawory wysokiego ciśnienia
Spalanie odpadków – urządzenia
Barki – budowa
Alarmy – systemy nadzoru i instalacje alarmowe
anti-slip mats
Autoklawy dla instytutów naukowych
Automatyzacja – maszyny i urządzenia
pogłębiania
Pogłębianie – roboty portowe
Gospodarka odpadami przemysłowymi
zarządzanie systemami uzdatniania wód
Montowanie, przytwierdzanie – artykuły żelazne
doszlifowywanie wewnętrzne
doszlifowywanie zewnątrzne
bioethanol
Dolne zbiorniki ciśnieniowe
Śruby specjalne na zlecenie
Śruby i nakrętki
budowanie instalacji przemysłowych
budowanie morskich platform wydobycia ropy
Pożary – wyposażenie i instalacje przeciwpożarowe
Przewody rurowe przemysłowe
Transport pneumatyczny rurowy
Rury
Rury i przewody rurowe z gumy i tworzyw sztucznych
Ogrzewanie centralne – urządzenia
Chemia nieorganiczna – surowce, produkty podstawowe i pochodne
Kompensatory
Sprężarki
projektowanie instalacji specjalnych
budowa i zakładanie rurociągów
Materiały budowlane
Stal konstrukcyjna
Sterowanie i regulacja – instrumenty i urządzenia
Pompy głębinowe
Toczenie stali i metali
zawory redukcyjne do gazu
Elektroinstalatorstwo przemysłowe – materiały i sprzęt łączeniowy
Energia elektryczna – wytwarzanie i dystrybucja
Zespoły zasilania elektrycznego
energia elektryczna
pompy elektryczne
dystrybucja energii elektrycznej
Spedycja i grupowanie
linie do wytłaczania
pochodnie
mechanika precyzyjna
Kuchenki i piece kuchenne
Gaz ziemny – produkcja i dystrybucja
Ropa naftowa i gaz ziemny – wydobycie
Gazy sprężone i skroplone
Narzędzia przenośne zasilane
Obrabiarki i maszyny do obróbki skrawaniem metali
Żeliwo, żeliwo stopowe, surówka
gazy sprężone – sprzedaż hurtowa
Porty, usługi portowe
usługi morskie
rura wysokiego ciśnienia
technika wysokociśnieniowa
złącza wysokociśnieniowe
Hydraulika – maszyny i urządzenia
Import-eksport stali i metali
Import-eksport pojazdów i urządzeń transportowych
Import-eksport gazu ziemnego
Czujniki indukcyjne
Konserwacja instalacji przemysłowych
System wizji przemysłowej
konstrukcje przemysłowe
gazy techniczne
pompy przemysłowe
przenoszenie przemysłowe
industrial vision
Biura opracowań projektów przemysłowych
Stal nierdzewna
instalacje i urządzenia dla rafinerii naftowych
instalacje i wyposażenie związane z odpadami przemysłowymi
instalacje do składowania gazu
instalacje wiatrowe
instalacje, maszyny i urządzenia dla przemysłu pharmaceutycznego
Kable, przewody i osprzęt
Kotły okrętowe
Kotlarstwo ciężkie
Łańcuchy – wyposażenie dodatkowe
małe części dla przemysłu lotniczego
Klimatyzacja i wentylacja – instalacje
Tworzywa sztuczne – rury i węże
sprzęt do spawania
Armatura rurociągowa przemysłowa
Przemysł lotniczy i budowa samolotów
Aeronautyka – wyposażenie
aeronautics
konstrukcje mechaniczne
wzory
Konstrukcja i obróbka mechaniczna – prace na zlecenie
Przyrządy pomiarowe i nastawcze przepływów
Przyrządy pomiarowe i nastawcze ciśnienia
Konstrukcje metalowe lekkie
Konstrukcje stalowe ciężkie
wodomierze turbinowe
dystrybucja metanu
Górnictwo – maszyny i sprzęt
Usługowe firmy dla przemysłu górniczego
Ochrona środowiska i walka z zanieczyszczeniem
Nakrętki do śrub
Klucze dynamometryczne
Montowanie i rozbieranie instalacji przemysłowych
Montaż konstrukcji stalowych
Przybrzeżne usługi wiertnicze
Budowa platform oceanicznych
Usługi przybrzeżne
przemysł naftowy
koncern naftowy
konserwacja
konserwacja urządzeń mechanicznych
Konserwacja budynków – przedsiębiorstwa
projektowanie tablic elektrycznych
Opracowanie i produkcja wszelkiego rodzaju mostów
Opracowanie i produkcja stalowych struktur architektonicznych
Opracowanie i produkcja instalacji petrochemicznych
projektowanie instalacji hvac
projektowanie platform offshore
Makulatura – odzysk i użycie jako surowiec wtórny
Przebijanie stali i metali
Sprężone powietrze – instalacje i urządzenia
Ropa naftowa – dystrybucja
Paliwa – pochodne ropy naftowej i dodatki do paliw
Pneumatyka – instalacje i urządzenia działające na sprężone powietrze
Rury precyzyjne żelazne
Odzysk i użycie wtórne odpadków i odpadów przemysłowych
odzyskiwanie odpadów papieru
Renowacja mostów
Renowacja fabryk
Renowacja budynków
Naprawa urządzeń przemysłowych
Stainless steel unions
Guma i tworzywa sztuczne – obróbka i wykańczanie
Wyroby gumowe
Statki – budowa
Warsztat mechaniki okrętowej
Stocznie – budowa okrętów
Stocznie – remonty i konserwacja statków
Statki – wyposażenie i przyrządy
Przemysł okrętowy – remonty i konserwacja statków
Przemysł okrętowy – budowa okrętów
Śruby
Wykrawanie stali i metali
Special screw
Stal
Stal surowa
Stal stopowa
Hutnictwo i metalurgia – import-eksport
Stal i metale – obróbka powierzchniowa i powlekanie
Stal i metale – obróbka skrawaniem
Stal surowa
Dostawca stali
formy stalowe
turbiny parowe
systemy kontroli procedur i automatyzacji przemysłowej
zbiornik ciśnieniowy
Zbiorniki metalowe
termoelementy
żuraw wieżowy dla budownictwa
Słupy (żurawie) z wysięgnikiem
Transport drogowy taborem specjalnym
Tunele – firmy budowlane
urządzenia dla przemysłu petrochemicznego
urządzenia i systemy zabezpieczające przed spadnięciem
Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle – kontrola
Zawory do rurociągów przemysłowych
Kotwie
Silniki spalinowe
Silniki spalinowe – części i podzespoły
Przemieszczanie urządzeń przemysłowych
wynajem żurawi wieżowych nowych i używanych
Ogrzewanie i klimatyzacja – roboty instalacyjne
metan grzejny
Silniki samolotowe
piece de spalania-urządzenia do spalania z odzyskiwaniem energii
Wymienniki ciepła
Woda pitna – produkcja i dystrybucja
dystrybucja wody
Firmy budowlane – drogi i mosty
Roboty morskie, portowe i podmorskie